fiogf49gjkf0d

Plan detaljne regulacije područja između ulica: Gospodara Vučića, Vojislava Ilića, Topalovićeve, Križanićeve, Mis Irbijeve , Paje Jovanovića i Milinka Kušića - opština ZvezdaraGranica Plana obuhvata deo teritorije opštine Zvezdara definisane sa južne strane Ul. Mis Irbijevom (regulacija ulice) i Topalovićevom (regulacija ulice), sa zapadne Ul. Vojislava Ilića (regulacija ulice) i Križanićevom (regulacija ulice), sa severne Ul. Gospodara Vučića (regulacija ulice), sa istočne Ul. Milinka Kušića (regulacija ulice) i Ul. Paje Jovanovića (regulacija ulice). Ukupna neto površina blokova iznosi oko 15,5 ha. Ukupna bruto površina blokova iznosi oko 21.6 ha. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 24.1 ha.

JUČE
Po prvi put, pisani trag o ovom prostoru se pojavljuje u okviru šireg područja Pašinog brda. Takođe se pominje i kao periferija Cvetkovog kraja i šira periferija koja se prostirala do Pašine česme, odakle se spuštala, obuhvatajući prostor prema Denkovoj bašti i Pašinom potoku.

Celokupna teritorija je bila prekrivena njivama i livadama sve do 1921.godine. Tada su ova privatna imanja kupile privatne banke (Založna, Građevinska i Praška) pa su prosekle ulice, isparcelisale zemljište i prodavale placeve na otplatu. Tako je krenula urbanizacija ovog dela grada. U početku su tu podizane jednostavne porodične kuće da bi kasnije počele da se zidaju i veće zgrade za izdavanje. To su uglavnom bile neplanski zidane zgrade, podignite od veoma lošeg materijala. Same kućice su imale obično dve, retko tri sobe, sa kuhinjom, a higijenski uslovi bili veoma loši. Stanovnici su se vodom snabdevali iz bunara, a stanove osvetljavali petrolejskim lampama. Ulice su bile uzane i retko je koja bila kaldrmisana. Tu su stanovali Beograđani skromnih materijalnih mogućnosti - radnici, nadničari, fizički radnici, nezaposleni i po koji službenik beogradske opštine. Ove ulice su delimično 1941. godine a naročito posle 1945. godine doživele velike izmene, dobile su kanalizaciju, uveden je vodovod, ulično osvetljenje i sve su asfaltirane.

DANAS
U postojećem stanju, individualno stanovanje - tipa partaja, slobodnostojeći ili jednostrano uzidani objekti na parceli,

spratnosti od P do P+1, izmešani su sa objektima spratnosti P+3+Pk (u izgradnji), kao i bespravno podignutim objektima spratnosti do Po+P+6+Pk koji kao neverovatni urbanističko-arhitektonski presedani u urbanističkom i oblikovnom smislu predstavljaju najupečatljivije primere modela ponašanja u periodu bespravne gradnje. Trenutno, paralelno sa izradom Plana, postoji i velika i živa graditeljska aktivnost, imajući u vidu da na gotovo čitavoj teritoriji već 30 godina prethodni Plan nije realizovan jer se odavno odustalo od predviđenog koncepta totalne rekonstrukcije blokova.

SUTRA
Obzirom da je predmetni prostor uvek bio namenjen pretežno stanovanju, takav planerski tretman je zadržan, ali sa posebnim akcentom i pažnjom u definisanju javnog građevinskog zemljišta – pre svega ulica i skverova.

Cilj izrade Plana je definisanje potencijala, ograničenja, konflikata i razvojnih prioriteta predmetne teritorije, kojim bi se pre svega definisao javni interes, dopunile postojeće i stvorile nove urbane vrednosti u smislu zaokruživanja započete transformacije prostora. Kako se predmetni prostor se nalazi u bloku između saobraćajnica primarne mreže: Bulevara kralja Aleksandra - u rangu magistrale, Gospodara Vučića i Vojislava Ilića – funkcionalnog ranga prvog reda, njihov funkcionalni značaj onemogućava česte kontakte sa punim programom veza. Organizacija saobraćajne mreže i namena tkiva koje ona opslužuje, unutar granice Plana iziskivala je nekoliko varijantnih rešenja sekundarne mreže i njene povezanosti sa okolnom mrežom.
Javne zelene površine predmetnog područja čine manji park, zeleni koridor uskog profila – venac i zelenilo u okviru saobraćajnica (pored postojećih i novi ulični drvoredi, ozelenjene razdelne trake i ozelenjeni parking prostori; vidikovac uz novoprojektovanu pešačku stazu, kao i manji ozelenjeni prostori na raskrsnicama novoformiranih ulica).
Na razmatranom prostoru Planom su predviđeni oni sadržaji koji mogu da ispune potrebe stanovništva i lokalne zajednice, dopune postojeće fondove zelenila, pešačkim stazama povežu ulice i blokove i time funkcionalno i estetski stvore poseban ambijentalni prostor.