Često pitate


Često pitate

fiogf49gjkf0d

 

Pitanje:

Šta može da se gradi i koji su kapaciteti planirani za izgradnju na parceli?

Odgovor:
Potrebno je da podnesete zahtev Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove za dobijanje Informacije o lokaciji i Lokacijske dozvole, ili Urbanističkom zavodu Beograda za Mišljenje sa adresom i kopijom plana parcele koja sadrži jednu koordinatu. Na osnovu Vašeg zahteva dobićete pismeni odgovor na postavljeni upit.
fiogf49gjkf0d

Pitanje:

Da li mogu da radim Urbanistički projekat ili Projekat preparcelacje i parcelacije na mojoj parceli/parcelama?

Odgovor:
Potrebno je da zatražite potvrdu mogućnosti izrade Urbanističkog projekta ili Projekta preparcelacije i parcelacije kod Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, a zatim možete da naručite isti u Urbanističkom zavodu Beograda.

fiogf49gjkf0d

Pitanje:
Kome mogu da se obratim da bih dobio precizniji odgovor kada će biti javni uvid za plan koji mene interesuje?
Odgovor:

Možete se obratiti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove ili se možete obavestiti na našem sajtu pod aktuelno, kao i u sredstvima javnog informisanja.

 fiogf49gjkf0d

Pitanje:

Gde mogu da se vide karte Regionalnog prostornog plana i Generalnog plana Beograda 2021?

Odgovor:

Na internet sajtu Skupštine grada.
Na našem sajtu takođe možete pogledati Regionalni prostorni plan administrativnog područja grada Beograda i Generalni plan Beograda 2021.fiogf49gjkf0d

Pitanje:
Da li se na parcelama predviđenim GUP-om za jednu namenu može graditi i nešto drugo?
Odgovor:Ova mogućnost nije po GUP-u isključena, ali se istražuje kroz analize konkretne lokacije, opšti interes, kapacite prostora i infrastrukture i odnosa prema okolnom izgrađenom i planiranom prostoru za svaku pojedinačnu lokaciju. Ako ste zainteresovani za Analizu, obratite se sa zahtevom našem Sektoru za strateško planiranje i razvoj.

fiogf49gjkf0d

Pitanje:

Gde mogu da saznam koje su parcele predviđene za određene namene?

Odgovor:


U Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda dobićete informaciju koje su parcele određene za datu namenu. Na osnovu dobijenih informacija Zavod radi Istraživanja, Analize, Studije ...

fiogf49gjkf0d

Pitanje:

Gde mogu da saznam ko je vlasnik ili nosioc prava korišćenja određenih parcela?

Odgovor:

Odgovor može da se dobije u Republičkom geodetskom zavodu ili u Zemljišnim knjigama u Palati pravde II Opštinskog Suda.