Често питате


Често питате

fiogf49gjkf0d

 

Питање:

Шта може да се гради и који су капацитети планирани за изградњу на парцели?

Одговор:
Потребно је да поднесете захтев Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове за добијање Информације о локацији и Локацијске дозволе, или Урбанистичком заводу Београда за Мишљење са адресом и копијом плана парцеле  која садржи једну координату. На основу Вашег захтева добићете писмени одговор на постављени упит.
fiogf49gjkf0d

Питање:

Да ли могу да радим Урбанистички пројекат или Пројекат препарцелацје и парцелације на мојој парцели/парцелама?

Одговор:
Потребно је да затражите потврду могућности израде Урбанистичког пројекта или Пројекта препарцелације и парцелације код Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, а затим можете да наручите исти у Урбанистичком заводу Београда.

fiogf49gjkf0d

Питање:
Коме могу да се обратим да бих добио прецизнији одговор када ће бити јавни увид за план који мене интересује?
Одговор:

Можете се обратити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове  или се можете обавестити на нашем сајту под актуелно, као и у средствима јавног информисања.

 fiogf49gjkf0d

Питање:

Где могу да се виде карте Регионалног просторног плана и Генералног плана Београда 2021?

Одговор:

На интернет сајту Скупштине града.
На нашем сајту такође можете погледати Регионални просторни план административног подручја града Београда и Генерални план Београда 2021.fiogf49gjkf0d

Питање:
Да ли се на парцелама предвиђеним ГУП-ом за једну намену може градити и нешто друго?
Одговор:Ова могућност није по ГУП-у искључена, али се истражује кроз анализе конкретне локације, општи интерес, капаците простора и инфраструктуре и односа према околном изграђеном и планираном простору за сваку појединачну локацију. Ако сте заинтересовани за Анализу, обратите се са захтевом нашем Сектору за стратешко планирање и развој.

fiogf49gjkf0d

Питање:

Где могу да сазнам које су парцеле предвиђене за одређене намене?

Одговор:


У Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда добићете информацију које су парцеле одређене за дату намену. На основу добијених информација Завод ради Истраживања, Анализе, Студије ...

fiogf49gjkf0d

Питање:

Где могу да сазнам ко је власник или носиоц права коришћења одређених парцела?

Одговор:

Одговор може да се добије у Републичком геодетском заводу или у Земљишним књигама у Палати правде II Општинског Суда.