Obrenovac

fiogf49gjkf0d

Gradska opština Obrenovac
Obrenovac, Vuka Karadžića 74
centrala: 8726-400
www.obrenovac.rsGradska opština Obrenovac zauzima površinu od 40.995 ha, na kojoj živi oko 74000 stanovnika. Graniči se sa opštinama Vladimirci, Ub, Lazarevac i Pećinci i gradom Beogradom.

Karakteristika po kojoj je gradska opština Obrenovac specifična jeste njen saobraćajni položaj koji je jedan od najboljih u Srbiji. On je prvenstveno određen rekom Savom kao plovnim putem i planiranim autoputskim koridorom E-763 Beograd-Južni Jadran. Imajući u vidu i blizinu južne obilaznice oko Beograda koja omogućava pristup evropskom koridoru 10, vezu sa Dunavom kao evropskim koridorom 7 i blizinu međunarodnog aerodroma "Nikola Tesla", saobraćajni položaj opštine Obrenovac predstavlja njen najveći potencijal.

Područje Opštine se nalazi u administrativnom području grada Beograda, dok sam grad Obrenovac ima karakter subregionalnog centra (u okviru funkcionalnog područja grada Beograda) sa razvijenom privrednom komponentom u strukturi delatnosti i gravitacionom zonom koja po nekim funkcijama pokriva i delove susednih opština.

Područje gradske opštine Obrenovac je, u okviru industrijskog područja Beograd-Novi Sad, svrstano u ostale male industrijske centre u oblasti energetike, kao strateški prioritet Srbije za izgradnju trećeg bloka TENT-B do 2014. godine.


Ukoliko želite da gradite na teritoriji Gradske opštine Obrenovac i potrebne su Vam informacije možete se obratiti nadležnim institucijama ili angažovati stručnjake Urbanističkog zavoda Beograda da umesto Vas istražuju i planiraju, izrađuju urbanističko-tehničke dokumente, planske dokumente, informacije, studije, analize, istraživanja, prostorno-programske provere, konkurse.