Mladenovac

fiogf49gjkf0d

Gradska opština Mladenovac
Mladenovac, Janka Katića 6
centrala: 8231-866
www.mladenovac.rsGradska opština Mladenovac nalazi se u jugo-istočnom delu administrativnog područja grada Beograda, u slivu reke Veliki lug, na udaljenosti od oko 45km od Beograda. Površina opštine je 33.914 ha, sa brojem stanovnika od oko 55.000.

Opština Mladenovac ima povoljan saobraćajno-geografski položaj. Nalazi se u šumadijskom delu prostora AP Beograda, u slivu reke Veliki Lug. Obodnim delom opštine prolazi državni put I reda broj 1 - autoput Beograd-Niš a teritorijom opštine prolaze važni saobraćajni pravci: međunarodna železnička pruga Beograd-Niš, državni put I reda broj 23 i državni putevi II reda broj 107, 107a i 200. Opštinu Mladenovac karakteriše dobra saobraćajna povezanost sa Beogradom kao i sa susednim opštinama Smederevom, Smederevskom palankom, Topolom, Aranđelovcem i Kragujevcem.

Najznačajnije prirodne vrednosti opštine Mladenovac su prostrana i šumovita planina Kosmaj i mineralne vode Seltersa i Koraćičke banje.


Ukoliko želite da gradite na teritoriji Gradske opštine Mladenovac i potrebne su Vam informacije možete se obratiti nadležnim institucijama ili angažovati stručnjake Urbanističkog zavoda Beograda da umesto Vas istražuju i planiraju, izrađuju urbanističko-tehničke dokumente, planske dokumente, informacije, studije, analize, istraživanja, prostorno-programske provere, konkurse.