Lazarevac

fiogf49gjkf0d

Gradska opština Lazarevac
Lazarevac, Karađorđeva 42
centrala: 8123-191
www.lazarevac.rsGradska opština Lazarevac se prostire 55 kilometara jugozapadno od Beograda u pitomoj šumadijskoj Kolubari, na ravničarsko-brdovitom terenu, na raskrsnici puteva prema Beogradu, Aranđelovcu, Mladenovcu, Ljigu i Valjevu. Opština Lazarevac zauzima površinu od 38.351 ha, na kojoj po najnovijim podacima živi oko 59.000 stanovnika.

U neposrednoj blizini grada su Ibarska magistrala i pruga Beograd - Bar. Ovaj teren sastoji se od tri doline vremenom nastale duž rečnih tokova Turije, Peštana i Onjega koji se ulivaju u Kolubaru. Nešto dalje su planine Rudnik, Kosmaj, Venčac i Bukulja.


Ukoliko želite da gradite na teritoriji Gradske opštine Lazarevac i potrebne su Vam informacije možete se obratiti nadležnim institucijama ili angažovati stručnjake Urbanističkog zavoda Beograda da umesto Vas istražuju i planiraju, izrađuju urbanističko-tehničke dokumente, planske dokumente, informacije, studije, analize, istraživanja, prostorno-programske provere, konkurse.Prostorni plan gradske opštine Lazarevac

fiogf49gjkf0d

PPGO Lazarevac ima za ciljeve usaglašavanje važećeg plana sa novim Zakonom, razradu i implementaciju rešenja definisanih dokumentima višeg reda, kontrolu širenja građevinskog zemljišta, definisanje uslova za direktnu primenu pravila Plana, usaglašavanje strateške potrebe Republike Srbije za eksploatacijom lignita sa aktivnostima od lokalnog interesa i valorizaciju uloge opštine Lazarevac u prostornom razvoju regiona Beograda.

Skupština grada Beograda na sednici održanoj 09.03.2012. godine donela je Prostorni plan gradske opštine Lazarevac koji je objavljen u „Službenom listu grada Beograda“ broj 10/2012 [ , 4MB].Grafički deo Plana čine referalne karate u razmeri R 1:50000 - Referalna karta 1 „Plan namene prostora“, Referalna karta 2a „Infrastrukturni sistemi“, Referalna karta 2b „Plan mreže naselja, funkcija i javnih službi“, Referalna karta 3 „Zaštita prostora i turizam“ i Referalna karta 4 „Sprovođenje Plana“.