Investirate gradnju

fiogf49gjkf0dŽelite da gradite, a potrebne su Vam informacije o uslovima pod kojima možete graditi na Vašoj parceli, mogućnostima predviđenim Generalnim planom Beograda 2021 ... Sve potrebne informacije možete dobiti kod nas u Urbanističkom Zavodu Beograda.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Vas upućuje na Urbanistički Zavod Beograda za izradu Urbanističkog projekta, Projekta preparcelacije i parcelacije, Urbanističkog plana ...

Potrebno vam je Mišljenje o ... potencijalu i mogućnostima transformacije određene lokacije ...

Želite da gradite određenu vrstu objekata – istražićemo Vam moguće lokacije ...

Ako je za Vašu lokaciju neophodna izrada Konkursa možemo pripremiti elemente za konkurs i sprovesti vas kroz proceduru ...