Magazin INFO

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d


Štampane verzije časopisa INFO možete pogledati u našoj biblioteci. Tu se takođe mogu videti i svi raniji brojevi ovog časopisa.

Kontakt na e-mail office@urbel.com

fiogf49gjkf0d

Najnoviji broj

39/40
decembar 2016.

Glavna tema dvobroja 39/40:

PLAN GENERALNE REGULACIJE BEOGRADA (CELINE 1-19)

Studija kapaciteta i tipologije izgradnje na prostoru leve obale Save / ANALIZA VARIJANTNIH REŠENjA TUNELSKE VEZE SAVSKE I DUNAVSKE PADINE / PDR za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do ulice Vanizelosove, gradske opštine Savski venac, Vračar i Palilula / PDR za izgradnju vangradskog toplovoda od TE-TO „Nikola Tesla” u Obrenovcu do TO „Novi Beograd”, gradske opštine Obrenovac, Surčin i Novi Beograd / FORUM URBANUM 2016 / SUSRETI PLANERA 2016 / Salon urbanizma 2016 / Nagrade INŽENjERSKE KOMORE SRBIJE ZA IZUZETNO DOSTIGNUĆE U STRUCI / Usvojeni planovi u 2016. pdf 17MB

Štampu magazina INFO 39/40 finansijski je pomogla
Inženjerska komora Srbije

Godina XIII – broj 39/40.
jan 2016 – dec 2016.
ISSN 1451-5393Izdaje:
Javno urbanističko preduzeće
Urbanistički zavod Beograda
Palmotićeva 30
Telefon redakcije: 3331-502
www.urbel.com

Za izdavača:
v.d. direktora mr Vesna Tahov

Urednik:
Marija Lalošević

Redakcija:
mr Aleksandar Vučićević
Zorica Kosović
dr Nataša Danilović Hristić
dr Zoran Žegarac
Sanja Đorđević
Milica Joksić
Predrag Krstić
Aleksandra Vezmar

Dizajn, tehničko uređenje i priprema za štampu:
Radoš Vuković

Korektura:
Milja Vuković

Štampa:
Print-Promet,
Kraljevo


Tiraž:
500

Periodika:
Godišnje

Saradnici u ovom broju:
Sanja Đorđević, Ana Graovac, Predrag Krstić, Marija Milovanović, Nadežda Kovačević, Vojislav Milić, dr Zoran Žegarac, Ivan Miletić, Jovan Urošević, dr Nataša Danilović Hristić, dr Žaklina Gligorijević, Ivana Lazin, mr Aleksandar Vučićević, Milica Joksić, Marija Lalošević, Relja Ivanić

Naslovna strana:
Urbanistički zavod Beograda
Foto: Relja Ivanić
Fotografija je deo postavke koja je prikazana u okviru izložbe „Beogradski Brutalizam“, održane u galeriji „Kolektiv“ aprila 2016. godine.


ARHIVA

fiogf49gjkf0d

Svi brojevi magazina od 2005. godine do danas

fiogf49gjkf0d

O publikaciji


INFO je proizvod savremenog poslovanja Urbanističkog zavoda Beograda, koje zahteva brzu, jasnu, otvorenu i transparentnu komunikaciju. Značaj ovog projekta je u uspostavljanju komunikacije među zaposlenima na svim nivoima, ali i u organizaciji i razvijanju strategije i procedure komunikacije i van Zavoda.

Nastao na inicijativu grupe zaposlenih koja je uočila značaj transparentnosti urbanističkog rada u Zavodu, prepoznala i inicira publikovanje za grad bitnih urbanističkih tema, zanimljivih iskustava sa domaćih i inostranih savetovanja i stručnih putovanja, a potom i istrajala u nameri, da o svemu tome redovno informiše stručnu i drugu javnost.

Podstičući svest zaposlenih o pripadanju jedinstvenom poslovnom okruženju u isto vreme INFO stiče i proširuje poverenje brojnih ciljnih grupa u zemlji i inostranstvu (eminentni stručnjaci i srodne institucije uključene u proces prostornog i urbanističkog planiranja) koje sve više uzimaju učešće u njegovom radu.

Poslednjih godina, unapređenjem sadržaja, povećanjem autorskih tekstova, stručnih radova, ali i likovne opreme, lokalni bilten INFO, od interno–eksternog glasila, postaje glasilo grada, spremno da bude u timu kreatora komunikacione infrastrukture Beograda.

Redakcija