Arhiva Magazina INFO

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Izdanja 2005. godine

10/2005Tema broja: Javna stručna provera za deo bloka uz Vojvođansku ulicu od ugla sa ulicom Savskom do ugla sa ulicom Gandijevom

11/2005Tema broja: ZELENA REGULATIVA BEOGRADA Druga faza

12/2005Tema broja: GASIFIKACIJA BEOGRADA - Program za izradu Plana generalne regulacije za izgradnju gasne mreže i objekata u BeograduIzdanja 2006. godine

13/2006Tema broja: Plan detaljne regulacije dela Vračarskog platoa između ulica: Katanićeve, Makenzijeve, Čuburske, unutrašnje granice parcela duž parne strane Šumatovačke, Braničevske, Rankeove, Nebojšine, Skerlićeve i Bore Stankovića (opština Vračar)

14/2006Tema broja: Urbanistički zavod – strateško planiranje – Kontinuitet Službe zaštite životne sredine. Iskustva Urbanističkog zavoda Beograda u izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja planova na životnu sredinu

15/2006Tema broja: Parkiranje u Beogradu

16/2006Tema broja: Prostorno-programska provera područja Ade HujeIzdanja 2007. godine

17/2007Tema broja:
Plan mesta za postavljanje plovnih objekata na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda

18/2007Tema broja:Studija beogradskog priobalja - prva faza

19/2007Tema broja:
Program za izradu Urbanističkog plana mreže stanica za snabdevanje gorivom (benzinskih stanica)

20/2007Tema broja:III faza projekta “Zelena regulativa Beograda” Kartiranje i vrednovanje biotopa Beograda

Info specijal /septembar 2007 Tema broja:Staro beogradsko sajmište
70 godina od otvaranja Prvog međunarodnog sajma uzoraka


Izdanja 2008. godine

21/2008Tema broja:Program za izradu Urbanističkog plana Ada Ciganlija (Opština Čukarica)

22/2008Tema broja:Program za izradu Plana generalne regulacije mreže pijaca

23/2008Tema broja:Program za urbanistički plan prostorno kulturno-istorijske celine Topčider

Specijalno izdanje (srpsko-englesko) Tema broja: ORGANIZACIJA I FINANSIRANjE GRADA BEOGRADAAnaliza i uticaj na urbani razvoj


Izdanja 2009. godine

24-25/2009 Tema broja:Tema broja: Projekat “Čaplja” - rečni park Dunava na Novoj adi u Beogradu - saradnja Beograda i Firence kroz međunarodni program “Grad-Gradu”
Project “Heron” - Danube river park on the new river island in Belgrade Colaboratoin of Belgrade and Florenc through the international “City to City” program

26/2009 Geografski Informacioni Sistem

27/2009 Novi saobraćajni projekti Beograda

Specijalno izdanje avgust 2009
Principi održivog uređenja prostora i razvoja naselja


Izdanja 2010. godine

27-28/2010 Tema broja: Studija Javni prostoriIzdanja 2011. godine

33/2011 Tema broja: Studija visokih objekata Beograda


Izdanja 2012. godine

34/2012 Tema broja: Strategija razvoja grada Beograda


Izdanja 2013. godine

35/2013 Tema broja: Sistem planova regiona Beograda

36/2013 Tema broja: Posebne studije i analize


Izdanja 2015. godine

37-38/2015 Teme broja: Prostorni plan područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi" | Generalni urbanistički plan Beograda 2021.