Magazin INFO, izdanja 2007

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

INFO 17


Obale Save i Dunava predstavljaju privlačno mesto za postavljanje različitih plovnih objekata koji čine svojevrsnu turističku atrakciju. Svrha ovog Plana je da se opštim i posebnim pravilima reguliše postavljanje plovnih objekata i uvede red u ovoj oblasti.

   

  17/2007
  januar, februar, mart 2007.

  Sadržaj:

  Dešavanja
  03 Kongresi, simpozijumi, predavanja

  Tema broja ( 839 KB)
  05 Plan mesta za postavljanje plovnih objekata na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda
  08 Situation plan for locating floating facilities in the part of the riverside and river space inside the City of Belgrade territory

  Zaštita ( 365 KB)
  09 Brodovi pod zaštitom

  Istraživanja ( 236 KB)
  20 Simpozijum: Revitalizacija i rekonstrukcija grada

  Putovanja ( 320 KB)
  24 Bangkok

  Prikazi ( 350 KB)
  29 Od pograničnog grada do evropske metropole - edukativni kalendar Urbanističkog zavoda grada Beograda za 2007. godinu.
  30 Mare Janakova Grujić Arhitekta Dragutin Maslać (1875-1937)
  31 Nagrada "Ranko Radović"

  In memoriam
  32 dr Vladimir A. Milić, dipl. inž. arh

  Aktuelnosti ( 151 KB)
  33 TARA 2007. – VIII zimski festival dečije rekreacije


  fiogf49gjkf0d

  Reke, Sava i Dunav, i pozicija Beograda koji se od ušća pruža duž njihovih obala, imaju sasvim specifičnu ulogu u životu i razvoju grada...

  18/2007
  april, maj, jun

  Sadržaj

  Tema dana ( 1.4 MB)
  03 Studija beogradskog priobalja - prva faza
  24 Summary

  Usvojeni planovi ( 487 KB)
  26 Program za urbanistički plan bloka između ulica: Majdanska čukarica, Vase Stajića, Paštrovićeve i Visoke - opština Čukarica

  Istraživanja ( 290KB)
  28 Biznis parkovi - novi poslovni ambijent daleko od bučnih i zagađenih gradskih centara
  30 Finansiranje metropolitenskih uprava u zemljama u tranziciji
  31 Kreativna Barselona u Beogradu

  Putovanja ( 508 KB)
  34 Rečne obale, Petrograda, Berlina, Liona, Sevilje i Valensije iz ličnog ugla

  Prikazi ( 374 KB)
  45 Prateća izložba BDW 2007. - RIVERFRONT RECLAIMED – POVRATAK OBALI DUNAVA
  46 Varoš na vodi
  48 Urbanisti peti

  fiogf49gjkf0d

  Kao temu broja predstavljamo vam
  Program za izradu urbanističkog plana mreže stanica za snabdevanje gorivom, koji će
  nadamo se, konačno odgovoriti na sve do sada zapažene probleme pri lociranju ove vrste objekata, kao i na izuzetno interesovanje za mogućim lokacijama.

  19/2007
  jul, avgust, septembar

  Sadržaj

  Tema broja ( 1.1 MB)
  03 Program za izradu Urbanističkog plana mreže stanica za snabdevanje gorivom (benzinskih stanica)
  20 Summary

  Usvojeni planovi ( 133 KB)
  22 Plan generalne regulacije dela naselja Karaburma -
  I i III zona

  Istraživanja ( 119 KB)
  24 Promocija održivog urbanog stila života

  Putovanja ( 523 KB)
  27 Berlin i Berlinci

  Događaji ( 557 KB)
  37 Manifestacija “DANI EVROPSKE BAŠTINE 2007”
  39 Manifestacija Kreativna Barselona (u) Beograd
  43 The IFHP Ranko Radović Student Competition U znak sećanja na prof.dr Ranka Radovića

  Prikazi ( 192 KB)
  45 Bezbednija mesta - Sistem planiranja i prevencija kriminala
  48 Bruno Zevi - Koncept za kontraistoriju arhitekture


  fiogf49gjkf0d


  Predstavljamo vam III fazu Zelene regulative – Kartiranje i vrednovanje biotopa, projekat koji po svom značaju i ambici­oznosti zavređuje da bude predstavljen kao tema Novo­godišnjeg broja, našeg časopisa.

  20/2007
  oktobar, novembar, decembar

  Sadržaj

  Tema broja ( 1.35 MB)
  03 III faza projekta “Zelena regulativa Beograda” Kartiranje i vrednovanje biotopa Beograda

  III Phase of Project “Belgrade Green Regulation” Mapping And Evaluating Of Belgrade biotopes


  Istraživanja ( 331 KB)
  22 Zelene pijace - novi trend u Evropi i svetu

  Putovanja ( 725 KB)
  27 Helsinki Summer School Planning a Growing Urban Region - FINSKA
  32 Međunarodna konferencija “Istorija, nasleđe i revitalizacija” SIBIU 2007
  33 INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism)
  36 “Danube lifeline of Europe” Međunarodna konferencija regiona uz Dunav u Ulmu/Nemačka

  Događaji ( 157 KB)
  40 Holcim Awards


  fiogf49gjkf0d
  Kompleks Starog beogradskog
  sajmišta leži na levoj obali
  Save između mosta iz Brankove
  ulice tzv. „Brankovog mosta“,
  starog „Savskog mosta“ i centra
  Novog Beograda. Na suprotnoj
  strani obale niz padinu
  beogradske grede spušta se
  „Savski amfiteatar“.
  Ova dva mosta, koja pored mosta „Gazela“ vezuju sremski i
  šumadijski deo Beograda,
  uzdižu nivo komunikativnosti
  i daju poseban akcent ovom
  prostoru


  Specijalno izdanje
  septembar 2007

  Staro beogradsko sajmište
  70 godina od otvaranja Prvog međunarodnog sajma uzoraka

  The Old Belgrade Fairground
  70 years from the opening of the First Belgrade International Fair of Samples

  Sadržaj:

  02

  09

  Staro Beogradsko sajmište – osnivanje i izgradnja
  The Old Belgrade Fairground

  [ 780 KB]
  10


  17
  Ciljevi i kriterijumi rekonstrukcije starog beogradskog sajmišta
  Objectives And Criteria For The Old Belgrade Fairground Reconstruction Complex History As A Source Of Planning Problems: Old Belgrade Fairground
  [ 312 KB]
  25


  39
  Urbana reciklaža, strategija za revitalizaciju urbanog i istorijskog nasleđa gradova
  Zaključak
  [ 1.2 MB]


  fiogf49gjkf0d
  INFO izdanja | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | godine