Na Vašoj parceli ...

fiogf49gjkf0dZnate šta biste želeli da gradite, ali ne i da li je to moguće na Vašoj parceli? Niste sigurni da li se Vaše želje poklapaju sa mogućnostima određenim Generalnim planom? ... Sve potrebne informacije možete dobiti kod nas u Urbanističkom Zavodu Beograda.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Vas upućuje na Urbanistički Zavod Beograda za izradu Urbanističkog projekta ili Projekta preparcelacije i parcelacije ...

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Vas upućuje na izradu Urbanističkog plana ...

Potrebno vam je Mišljenje o ...

Želite da gradite određenu vrstu objekata – istražićemo Vam moguće lokacije ...