Foto album - učestvovanje na simpozijumima, kongresima...

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Stručni skup


Prostorni plan i njegova implementacija u svetlu postojećeg i nacrta novog zakona o planiranju

Beograd, februar 2009. godina


fiogf49gjkf0d

Slike sa 17. Salona urbanizma u Bijeljini 08.11.2008.

fiogf49gjkf0d
Antwerp 2007

Urbanistički zavod - Geteborg

l

fiogf49gjkf0d

Helsinki 2007.

Pristup 2006.

 

fiogf49gjkf0d
Manifestacija "Kreativna Barselona u Beogradu" 2007.


 


fiogf49gjkf0d

Manifestacija "Dani Evropske baštine" 2007.


fiogf49gjkf0d

16. međunarodni Salon urbanizma u Nišu - novembar 2007fiogf49gjkf0d
Macao 2006.

fiogf49gjkf0d
Sa raznih drugih simpozijuma...