fiogf49gjkf0d

Studija
Organizacija i finansiranje grada Beograda
Analiza i uticaj na urbani razvoj

Studija ORGANIZACIJA I FINANSIRANjE GRADA BEOGRADA rezultat je rada tima iz Sektora za generalni plan Urbanističkog zavoda Beograda, koji je učestvovao na međunarodnom projektu „Finansiranje metropolitenskih uprava u zemljama u tranziciji“ u kome je svoja iskustva u određenim formama organizacije i finansiranja upoređivalo devet timova, predstavnika glavnih gradova Istočne i Jugoistočne Evrope. Osim što su takva saznanja neophodna onima koji se bave strateškim planovima u gradu, posebno je bilo korisno saznati kakva je efikasnost i zavisnost drugih glavnih gradova sa sličnom ili uporedivom istorijom, ekonomsko političkim ambijentom i netom preživljenom tranzicijom od centralnih uprava, ili njihov odnos prema sitnijim organizacionim jedinicama.

Da bi se razumeo kontekst svakog od gradova, sve gradske studije su imale sličan sadržaj, od najkraće istorije preko elemenata teritorijalne organizacije, uprave i naravno javnih finansija.

RUKOVODILAC STUDIJE:
mr Žaklina Gligorijević, dipl.inž.arh.

RADNI TIM:
Darko Savić, dipl.ek., Vesna Velović, dipl.pr.planer

STRUČNI KONSULTANT:
mr Miodrag Ferenčak, dipl.inž.arh.

MEĐUNARODNI PROJEKAT: Finansiranje metropolitenskih uprava u zemljama u tranziciji. Inicijativa za reformu lokalne uprave i javnih službi Instituta za otvoreno društvo – LGI OSI, Budimpešta

Smatrali smo da su saznanja i analize koje smo uradili u okviru tog projekta vredni da se podele sa kolegama, posebno zbog ažuriranja podataka i nadležnosti posle nekoliko izmena u zakonima koji regulišu organizaciju i finansiranje lokalnih samouprava u Srbiji i posebno Zakona o glavnom gradu, krajem 2007. godine.

Ovo je mala, specifična lična karta Beograda i propisa koji ga uređuju, kroz prizmu urbanista, koji se bave projekcijama njegovog prostornog razvoja.
Kao rezultat istraživanja štampana je publikacija na srpskom i engleskom jeziku koju možete pogledati.
ORGANIZACIJA I FINANSIRANjE GRADA BEOGRADA
Analiza i uticaj na urbani razvoj
( 1.75 MB)
ORGANIZATION AND FINANCING OF THE CITY OF BELGRADE
Analysis and Impact on Urban Development
( 1.71 MB)