Strateško i operativno planiranje

fiogf49gjkf0dStručnjaci Urbanističkog zavoda Beograda rade prostorne i urbanističke planove, izrađuju studije, analize, projekte, mišljenja. Ono o čemu vodimo računa je ekonomska opravdanost predloga i rešenja u uređenju i izgradnji Grada.

Registrovani smo za obavljanje delatnosti „prostorno planiranje“ ali i za druge kao što su istraživanja, studije, poslovi konsaltinga i menadžmenta, izrada baza podataka, izdavačka delatnost. U saradnji sa odgovarajućim obrazovnim institucijama Zavod obavlja edukaciju iz oblasti urbanizma.

Pravni okvir za naš rad čini najpre set zakona vezanih za oblast organizacije, upravljanja i planiranja prostora, i to Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14), Zakon o glavnom gradu ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 129/07), Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 129/07), Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 47/11), zatim Statut grada Beograda ("Službeni list grada Beograda" br. 6/10 i 23/13) i drugi zakoni i podzakonski akti koji regulišu ovu delatnost.

Rad Urbanističkog zavoda Beograda finansira se iz sredstava budžeta Grada, sredstava Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, ali i iz prihoda od fizičkih i pravnih lica, sve putem ugovornih odnosa i u skladu sa Cenovnikom usluga JUP „Urbanistički zavod Beograda“.