Bezbednija mesta

fiogf49gjkf0d

Sistem planiranja i prevencije kriminala


Naslov orginala: 
"Safer Places –The Planning System and Crime Prevention"
Office of the Deputy Prime Minister
Eland House
Bressenden Place
London SW1E 5DU
www.odpm.gov.uk

Home Office
50 Queen Anne`s Gate
London SW1H 9AT
www.homeoffice.gov.uk


Činjenica je da se preventiva kriminala i nasilja može sprovesti kroz elemente urbanističkog planiranja i projektovanja, što je i apso­lutni trend u razvijenim zemljama sveta. Pove­ćanje sigurnosti i mobilnosti korisnika javnih prostora, svakako je imperativ savr­menog društva. Ovom prilikom smo se odlu­čili za prezen­tovanje iskustava Velike Britanije, zemlje koja je u teorijskom, zakonodavnom i praktičnom delu ove teme dosta postigla. Svi nazivi, navodi i pozivi na planska i zakonska dokumenta i stan­darde odnose se na britanski sistem planiranja, ali lako se mogu naći pa­ralele (ali i razlike) u odnosu na sistem koji mi poznajemo. Na kraju priručnika dat je pojmovnik koji detaljno objašnjava sve korišćene izraze

fiogf49gjkf0d

Sadržaj:
01-18 Uvod [ , 778 KB]
19-21 Bezbedne i održive zajednice [ , 98 KB]
23-54 Atributi bezbednijih i održivijih mesta [ , 1 MB]
55-60 Alati za planiranje i prevenciju kriminala [ , 87 KB]
61-108 Prilozi [ , 1.2 MB]

Kompletan priručnik
Bezbednija mesta Sistem planiranja i prevencije kriminala [ , 4.64 MB]