Barcelona in Progress

fiogf49gjkf0d


Naziv izložbe: Barcelona in Progress
Otvaranje: 13. septembra 2007.god, 20 h
Trajanje izložbe: 13.- 30. septembra 2007.god.
Prostor: Galerija SUPERSPACE,
Beton hala, Karađorđeva 2, Beograd

 

Urbanistički zavod Beograda u septembru je pripremio manifestaciju Kreativna Barselona (u) Beogradu. Tokom poslednjih dvadeset pet godina, od vremena Franka, ovaj inače atraktivni grad se stalno transformisao i postao jedna od najinteresantnijih svetskih destinacija. Za tu transformaciju zaslužni su dosledno sprovedene strategije obnove grada i uređenja javnog prostora, ali i veliki svetski događaji kakvi su bili Olimijada 1992. i Kulturni Forum 2004. Manifestacija je organizovana u saradnji sa kolegama iz «Barcelona Regional», gradske konsultantske kuće i ima za cilj da predstavi najpre grad i njegovu transformaciju, procese i načine da se ona desi, ali i savremene trendove u tehnologiji i urbanom dizajnu.

Od 13. do 30. septembra u Galeriji «SUPERSPACE» na Savskom pristaništu  gostovala je izložba «Barcelona in Progress» koja je prikazivala tu transformaciju od 1981. do 2004. godine. Na dan otvaranja izložbe direktor za infrastrukturu i urbano planiranje Barcelone Regional, gospodin Josep A. Acebillo održao je predavanje o principima i novim izazovima u planiranju uspešne obnove gradova u Institutu Cervantes. On je jedan od glavnih zaslužnih za vrtoglavi uspeh i promociju Barselone proteklih godina i organizator i promoter оve izložbe širom sveta.

Od 27. do 30. septembra održana je radionica u Urbanističkom zavodu Beograda na kojoj su urbanisti iz Barselone predstavili beogradskim kolegama i upravi svoje iskustvo urbane rekonstrukcije, nove tehnološke projekte koji su u toku i strategije daljeg održanja i razvoja. Manifestacija i gostovanje izložbe organizovani se u saradnji sa Ambasadom Španije u Beogradu. 
Radionica "Kreativna Barselona u Beogradu"

Organizatori:
mr Žaklina Gligorijević, Urbanistički zavod Beograd, 
Aleksandar Obradović, Umetnilki direktor galerije Superspace

Kompletan izveštaj organizatora [ 250 KB]