БИНА 09

У Урбанистичком заводу Београда
4 јул - 10. јул 2009. године

ИЗЛОЖБА ПРОЈЕКТАНТСКЕ РАДИОНИЦЕ
СТУДЕНАТА АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

РЕ... Београд: стари и нови

Аутори:
Бојана Читаковић, Ивана Ибраимов, Ивка Марковић, Јелена Грдић, Марија Голубовић, Марина Мармелић, Милица Вучковић, Тамара Миљанић

Изложба „Ре... Београд: стари и нови“ је настала као производ рада студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на предмету Пројектантска радионица у оквиру дипломских академских студија - мастер, у сарадњи са БИНА 09 и Урбанистичким заводом Београда. Ментори радионице су: доц. др Мирјана Ротер Благојевић, др Тања Дамљановић Conleu, мр Марта Вукотић Лазар и асист. арх. Марко Николић.

Подстицај за покретање активности у оквиру ове радионице је жеља да се у оквиру БИНА 09 презентира студентско истраживање и доживљај историјског развоја, садашње ситуације и могућности будуће РЕафирмације, РЕвитализације, РЕгенерације, РЕконструкције ... базичних потеза укупног, историјског и модерног, градитељског наслеђа Београда. Изложба представља резултат истраживачког процеса и сазнања до којих су студенти, учесници радног тима, долазили током свог рада.

Приказани репрезентатитвни потези - старог Београда (дуж осе Славија – Цветни трг – Теразије – Рајићева улица), као и два репрезентативна правца Новог Београда (први дуж осе Савски мост – Старо Сајмиште – Палата Србије – Општина Нови Београд и други дуж осе Палата Србије – Арена - Железничка станица Нови Београд) су изабрани као доминантне урбане аксе јасног и јединственог идентитета. Оне су испитане са различитих аспеката: историјског, политичког, друштвеног, социјалног, културног и сл. Третирани су значење и идентитет, како јавних и тако и приватних, грађевина и простора дуж њих - кроз праћење различитих идеја и реализација, предлаганих захвата и остварених трансформација, као и анализу предлаганих форми и садржаја у ГУП-овима и другим плановима.

Циљ презентације овог значајног урбаног и архитектонског наслеђа је да се јавност подстакне на размишљање о њему као јединственој и специфичној вредности, базичном градитељском и културном наследју, основном утемељењу идентитета и аутентичности града, као и о неопходности њиховог очувања и укључивању у садашње и будуће планове трансформације Београда.