Beograd-Beč 2010


fiogf49gjkf0d


Stručna razmena Beograd – Beč
Radionica o gradskim tehnologijama
Sava Centar, Beograd
6-8. septembar 2010.


Dugogodišnja uspešna saradnja gradova Beograda i Beča nastavljena je tokom stručne razmene na Radionici o gradskim tehnologijama tokom tri septembarska dana u Beogradu.

Tom prilikom su kroz tematske blokove:

  • Urbanistički instrumenti i njihovo pravno dejstvo u praksi razvoja grada,
  • Kontrola otpadnih voda i zbrinjavanje otpada kao celokupan sistem i
  • Međunarodni instrumenti finansiranja za velike projekte Beograda,

sve teme detaljno obrađene i prodiskutovane na zajedničkoj radionici stručnjaka iz Beograda i Beča.

Uvod u teme bila su kratka izlaganja gostiju iz Beča, koja su predstavljala polaznu tačku za diskusije koje su se održale u manjim grupama u okviru kontakt tačaka.

Tokom prvog dana skupa o gradskim tehnologijama sa temom Urbanistički instrumenti i njihovo pravno dejstvo u praksi modetori u okviru kontakt tačaka paralelno sa kolegama iz Beča bili su stručnjaci iz Urbanističkog zavoda Beograda, dok je tridesetak kolega iz urbanističkog zavoda Beograda učestvovalo u diskusiji.

Kontakt tačku sa temom Plan razvoja grada moderirali su dipl. ing. dr Kurt Puchinger (Beč) i dipl.inž.arh. mr Žaklina Gligorijević, direktorka Urbanističkog zavoda Beograda.

Kontakt tačku sa temom Urbanistički i regulacioni planovi moderirali su dipl.ing. Walter Krauss (Beč) i dipl.inž.arh. Sanja Đorđević, Rukovodilac grupe - jugoistočni pravac, Urbanistički zavod Beograda.

Kontakt tačku sa temom Planiranje i nastajanje novog dela grada moderirali su ing. Bernhard Hillinger (Beč) i dipl.inž.arh. Milica Joksić, direktorka Sektora za strateško planiranje i razvoj, Urbanistički zavod Beograda.Učesnici iz Beča: Donosioci odluka i stručnjaci Grada Beča odnosno preduzeća-ćerke u 100-procentnom vlasništvu grada Bečki holding d.o.o. (Wien Holding GmbH), visokorangirani predstavnici Evropske investicione banke, Austrijske kontrolne banke, Kommunalkredit banke, Simensa, preduzeća PORR Srbija, preduzeća Alpine Energie d.o.o., Međunarodne federacije konsultanata (International Federation of Consulting Engineers), preduzeća VASKO + PARTNER inženjeri i drugi.
Wien Holding GmbH – www.wienholding.at
Alpine Energie Holding AG – www.alpine-energie.com
Ebswien Hauptkläranlage GmbH – www.ebswien.at
Hafen Wien GmbH – www.hafenwien.com
Kommunalkredit Austria AG – www.kommunalkredit.at
Porr AG – www.porr.at
Siemens AG – www.siemens.com
Vasko + Partner Ingenieure – www.vasko-partner.at
Hypo Alpe-Adria Bank Beograd – www.hypo-alpe-adria.rs

Učesnici iz Beograda: Članovi gradskog veća odnosno donosioci političkih odluka, nosioci odluka i stručnjaci na nivou gradske uprave, Urbanističkog zavoda Beograda, Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju, privatni investitiori i konsultanti.Kontakti za pitanja:

mr Birgit Ginzler

TINA VIENNA
- Kommunikation Telefon:
+43/1/4000-84270
E-mail: birgit.imlinger@tinavienna.at
www.tinavienna.at
ComPRess Beograd

Kontaktni biro grada Beča
Telefon: 011/3373 673
E-mail: mailto:birgit.imlinger@tinavienna.at
www.compresspr.rs