Aktuelnosti

fiogf49gjkf0d


Rani javni uvid

IZMENE I DOPUNE REGIONALNOG
PROSTORNOG PLANA ADMINISTRATIVNOG
PODRUČJA GRADA BEOGRADA


RANI JAVNI UVID u Izmene i dopune regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 25. septembra do 9. oktobra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 9. oktobra 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Javni uvid

NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE
GASIFIKACIJE DELOVA NASELjA
DUŠANOVAC, BRAĆA JERKOVIĆ I MEDAKOVIĆ,
GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC


JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije gasifikacije delova naselja Dušanovac, Braća Jerković i Medaković, gradska opština Voždovac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 21. avgusta do 19. septembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 5. oktobra 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 19. septembra 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Javni uvid

NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA
ALTERNATIVNI PRISTUP SANITARNOJ DEPONIJI VINČA,
GRADSKE OPŠTINE PALILULA I GROCKA


JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije za alternativni pristup sanitarnoj deponiji Vinča, Gradske opštine Palilula i Grocka obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u Gradskog opštini Grocka, Bulevar oslobođenja 39, od 30. avgusta do 28. septembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 12. oktobra 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 28. septembra 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE ŠIREG
PODRUČJA BLOKA 9B (RETENZIJA),
GRADSKE OPŠTINE ZEMUN I NOVI BEOGRAD


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije šireg područja Bloka 9b (Retenzija), Gradske opštine Zemun i Novi Beograd obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 6. do 20. septembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. septembra 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE DELA PODRUČJA ISTOČNO
OD SPOLjNE MAGISTRALNE TANGENTE (SMT-A),
GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA I PALILULA


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije dela područja istočno od spoljne magistralne tangente (SMT-a), Gradske opštine Zvezdara i Palilula obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 6. do 20. septembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. septembra 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE DELA MAKIŠKOG POLjA,
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije dela Makiškog polja, Gradska opština Čukarica obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. do 27. septembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. septembra 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Javna prezentacija

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNjU
OBJEKTA POSEBNE NAMENE NA
KAT. PARCELI 3953/3 K.O. SURČIN


JAVNA prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju objekta posebne namene na KP 3953/3 KO Surčin obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (ispred sale 2 u suterenu) od 11. do 18. septembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Marija Zečević Vuković, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br.1.

U toku javnog uvida, Urbanistički projekat biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda