Aktuelnosti

fiogf49gjkf0d


Rani javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA PODRUČJE IZMEĐU UNUTRAŠNjEG MAGISTRALNOG POLUPRSTENA (UMP), ULICE DRAGOSLAVA SREJOVIĆA, ZVEZDARSKE ŠUME I ULICE LjUBICE LUKOVIĆ,
GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije za područje između unutrašnjeg magistralnog poluprstena (UMP), Ulice Dragoslava Srejovića, Zvezdarske šume i Ulice Ljubice Luković, gradska opština Zvezdara obaviće se u zgradi gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 12. do 26. jula 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 26. jula 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

IZMENE I DOPUNE PLANA DETALjNE REGULACIJE SPOLjNE MAGISTRALNE TANGENTE (SMT) – I FAZA, OD PANČEVAČKOG PUTA (STACIONAŽA KM0+000) DO PRISTUPNOG PUTA ZA TRAFO STANICU (SREDNjA STACIONAŽA KM6+650), SA MOSTOM PREKO DUNAVA I LOKACIJOM TRAFO STANICE "BEOGRAD 20", U DELU PRISTUPNOG PUTA DO KOMPLEKSA TS "BEOGRAD 20",
GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA


RANI JAVNI UVID u izmene i dopune Plana detaljne regulacije spoljne magistralne tangente (SMT) I – faza, od pančevačkog puta (stacionaža KM0+000) do pristupnog puta za trafo stanicu (srednja stacionaža KM6+650) sa mostom preko Dunava i lokacijom trafo stanice "Beograd 20" u delu pristupnog puta do kompleksa TS "Beograd 20", gradska opština Zvezdara obaviće se u zgradi gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 17. do 31. jula 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 31. jula 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE PODRUČJA UZ OVČANSKI PUT,
GRADSKA OPŠTINA PALILULA


RANI JAVNI UVID u izmene i dopune Plan detaljne regulacije područja uz Ovčanski put, gradska opština Palilula obaviće se u zgradi gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 17. do 31. jula 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 31. jula 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Javni uvid

NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE GROBLjA U MESNOJ ZAJEDNICI BISTRICA,
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC


JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije groblja u mesnoj zajednici Bistrica, gradska opština Lazarevac obaviće se u zgradi gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u Gradskoj opštini Lazarevac, Karađorđeva 42, od 17. jula do 15. avgusta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), 31. avgusta 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 15. avgusta 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Javni uvid

NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA DEO PRIVREDNE ZONE JAKOVO,
GRADSKA OPŠTINA SURČIN


JAVNI UVID u Nacrt plana generalne regulacije za deo privredne zone Jakovo, gradska opština Surčin obaviće se u zgradi gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u gradskoj opštini Surčin, Vojvođanska 79, od 17. jula do 15. avgusta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), 31. avgusta 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 15. avgusta 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Javni uvid

NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE PROSTORNE CELINE KOSANČIĆEV VENAC,
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD


JAVNI UVID u Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac, Gradska opština Stari grad obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 12. juna do 14. jula 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), 27. jula 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 14. jula 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Javni uvid

NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU OBJEKATA I VODOVA SISTEMA DALjINSKOG GREJANjA U BEOGRADU (I FAZA, II ETAPA), CELINA TO „NOVI BEOGRAD“,
GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD


JAVNI UVID u Nacrt plana generalne regulacije za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu (I faza, II etapa), celina TO „Novi Beograd“ , Gradska opština Novi Beograd obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 12. juna do 14. jula 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), 27. jula 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 14. jula 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Javna prezentacija

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU POGONSKOG OBJEKTA ZA ODRŽAVANjE, SERVIS I BAŽDARENjE, NA GP1 U OKVIRU KOMPLEKSA EPS NA LOKACIJI TOPLICE MILANA BB,
OPŠTINA VOŽDOVAC


JAVNA prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju pogonskog objekta za održavanje, servis i baždarenje, na GP1 u okviru kompleksa EPS na lokaciji Toplice Milana BB, opština Voždovac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. do 19. juna 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Marija Zečević Vuković, Sekretar za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br.1. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanom obliku dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Ulica kraljice Marije br. 1, najkasnije do 19. juna 2017. godine.

U toku javne prezentacije, Urbanistički projekat biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda