Актуелности

fiogf49gjkf0d


Рани јавни увид

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УНУТРАШЊЕГ МАГИСТРАЛНОГ ПОЛУПРСТЕНА (УМП), УЛИЦЕ ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА, ЗВЕЗДАРСКЕ ШУМЕ И УЛИЦЕ ЉУБИЦЕ ЛУКОВИЋ,
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА


РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за подручје између унутрашњег магистралног полупрстена (УМП), Улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и Улице Љубице Луковић, градска општина Звездара обавиће се у згради градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 12. до 26. јула 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 26. јула 2017. године.

У току јавног увида, елаборат за рани јавни увид биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

више информација на сајту града Београда

 

Рани јавни увид

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ (СМТ) – I ФАЗА, ОД ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА (СТАЦИОНАЖА КМ0+000) ДО ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ТРАФО СТАНИЦУ (СРЕДЊА СТАЦИОНАЖА КМ6+650), СА МОСТОМ ПРЕКО ДУНАВА И ЛОКАЦИЈОМ ТРАФО СТАНИЦЕ "БЕОГРАД 20", У ДЕЛУ ПРИСТУПНОГ ПУТА ДО КОМПЛЕКСА ТС "БЕОГРАД 20",
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА


РАНИ ЈАВНИ УВИД у измене и допуне Плана детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) I – фаза, од панчевачког пута (стационажа КМ0+000) до приступног пута за трафо станицу (средња стационажа КМ6+650) са мостом преко Дунава и локацијом трафо станице "Београд 20" у делу приступног пута до комплекса ТС "Београд 20", градска општина Звездара обавиће се у згради градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 17. до 31. јула 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 31. јула 2017. године.

У току јавног увида, елаборат за рани јавни увид биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

више информација на сајту града Београда

 

Рани јавни увид

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ ОВЧАНСКИ ПУТ,
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА


РАНИ ЈАВНИ УВИД у измене и допуне План детаљне регулације подручја уз Овчански пут, градска општина Палилула обавиће се у згради градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 17. до 31. јула 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 31. јула 2017. године.

У току јавног увида, елаборат за рани јавни увид биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

више информација на сајту града Београда

 

Јавни увид

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БИСТРИЦА,
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ


ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације гробља у месној заједници Бистрица, градска општина Лазаревац обавиће се у згради градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у Градској општини Лазаревац, Карађорђева 42, од 17. јула до 15. августа 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 31. августа 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 15. августа 2017. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

више информација на сајту града Београда

 

Јавни увид

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ЈАКОВО,
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН


ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана генералне регулације за део привредне зоне Јаково, градска општина Сурчин обавиће се у згради градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у градској општини Сурчин, Војвођанска 79, од 17. јула до 15. августа 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 31. августа 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 15. августа 2017. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

више информација на сајту града Београда

 

Јавни увид

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ,
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД


ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, Градска општина Стари град обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 12. јуна до 14. јула 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 27. јула 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 14. јула 2017. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

више информација на сајту града Београда

 

Јавни увид

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И ВОДОВА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У БЕОГРАДУ (I ФАЗА, II ЕТАПА), ЦЕЛИНА ТО „НОВИ БЕОГРАД“,
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД


ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа), целина ТО „Нови Београд“ , Градска општина Нови Београд обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 12. јуна до 14. јула 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 27. јула 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 14. јула 2017. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

више информација на сајту града Београда

 

Јавна презентација

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОГОНСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ, СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ, НА ГП1 У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ЕПС НА ЛОКАЦИЈИ ТОПЛИЦЕ МИЛАНА ББ,
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ


ЈАВНА презентација Урбанистичког пројекта за изградњу погонског објекта за одржавање, сервис и баждарење, на ГП1 у оквиру комплекса ЕПС на локацији Топлице Милана ББ, општина Вождовац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 13. до 19. јуна 2017. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Марија Зечевић Вуковић, Секретар за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр.1. Заинтересована лица могу током јавне презентације да извше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаном облику доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Улица краљице Марије бр. 1, најкасније до 19. јуна 2017. године.

У току јавне презентације, Урбанистички пројекат биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

више информација на сајту града Београда