Актуелности

fiogf49gjkf0d


Рани јавни увид

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БЕОГРАДА


РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измене и допуне регионалног просторног плана административног подручја града Београда обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 25. септембра до 9. октобра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 9. октобра 2017. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

више информација на сајту града Београда

 

Јавни увид

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛОВА НАСЕЉА ДУШАНОВАЦ, БРАЋА ЈЕРКОВИЋ И МЕДАКОВИЋ,
ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ


ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације гасификације делова насеља Душановац, Браћа Јерковић и Медаковић, градска општина Вождовац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 21. августа до 19. септембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 5. октобра 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 19. септембра 2017. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

више информација на сајту града Београда

 

Јавни увид

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ПРИСТУП САНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ ВИНЧА,
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА И ГРОЦКА


ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за алтернативни приступ санитарној депонији Винча, Градске општине Палилула и Гроцка обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у Градског општини Гроцка, Булевар ослобођенја 39, од 30. августа до 28. септембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 12. октобра 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 28. септембра 2017. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

више информација на сајту града Београда

 

Рани јавни увид

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА БЛОКА 9Б (РЕТЕНЗИЈА),
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН И НОВИ БЕОГРАД


РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације ширег подручја Блока 9б (Ретензија), Градске општине Земун и Нови Београд обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. до 20. септембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 20. септембра 2017. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

више информација на сајту града Београда

 

Рани јавни увид

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА ИСТОЧНО ОД СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ (СМТ-А),
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА И ПАЛИЛУЛА


РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације дела подручја источно од спољне магистралне тангенте (СМТ-а), Градске општине Звездара и Палилула обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. до 20. септембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 20. септембра 2017. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

више информација на сајту града Београда

 

Рани јавни увид

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА МАКИШКОГ ПОЉА,
ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА


РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације дела Макишког поља, Градска општина Чукарица обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 13. до 27. септембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 27. септембра 2017. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

више информација на сајту града Београда

 

Јавна презентација

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 3953/3 К.О. СУРЧИН


ЈАВНА презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта посебне намене на КП 3953/3 КО Сурчин обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (испред сале 2 у сутерену) од 11. до 18. септембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Марија Зечевић Вуковић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр.1.

У току јавног увида, Урбанистички пројекат биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

више информација на сајту града Београда