fiogf49gjkf0d
Organizovali smo izložbu
"Staro beogradsko sajmište" 

u Urbanističkom zavodu Beograda, Palmotićeva 30

 DANI EVROPSKE BAŠTINE
REKE – TOKOVI NASLEĐA
Centralna evropska proslava u Beogradu od 20. do 23. septembra 2007.

Prateća izložba
Staro beogradsko sajmište – 70 godina od otvaranja

Prvog beogradskog međunarodnog sajam uzoraka
-Opšti jesenji sajam je održan od 11. do 21. septembra 1937. godine-

Organizatori:
Društvo urbanista Beograda i Urbanistički zavod Beograda