OBAVEŠTENJE O RADU SA STRANKAMA OD 1. FEBRUARA 2021. GODINE

Javno urbanističko preduzeće Urbanistički zavod Beograda, u cilju sprečavanja širenja epidemije virusa COVID-19, počev od 01.02.2021. godine će obavljati ograničenu komunikaciju sa strankama, uz poštovanje svih preporuka i mera Kriznog štaba. Mole se stranke da komunikaciju, u prvom redu, obavljaju poštom, na adresu:

Javno urbanističko preduzeće Urbanistički zavod Beograda
Bulevar despota Stefana 56
11000 Beograd, Srbija

ili elektronskom poštom na adresi: office@urbel.com
Broj telefona za neophodne informacije je 011 3331- 510

Stranke koje nisu u mogućnosti da zahtev pošalju elektronskom poštom, isti mogu predati na privremeno postavljenom prijemnom boksu koji se nalazi na ulazu Urbanističkog zavoda sa leve strane.

Ukoliko postoji potreba za održavanjem radnog sastanka taj sastanak se mora prethodno najaviti i zakazati elektronskom poštom ili na telefon. Na zakazanom sastanku prisustvuju isključivo stranke (zainteresovana lica), obavezno je nošenje zaštitne maske i merenje telesne temperature na ulazu u objekat.

Ka Beogradu 2041
Inicijalna anketa

MONOGRAFIJA
70 godina Urbanističkog zavoda Beograda

Aplikacija za pregled važećih urbanističkih planova građevinskog područja grada Beograda