Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.05/2018

Predmet javne nabavke: Održavanje softvera za evidenciju radnog vremena „Cardware“ Obaveštenje o pokretanju postupka možete preuzeti ovde. Poziv za podnošenje ponude...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.04/2018

Predmet javne nabavke: Geološko-geotehničke usluge (geološke podloge) za potrebe izrade Plana generalne regulacije za izgradnju objekta i vodova sistema daljinskog...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.02/2018

Predmet javne nabavke: Toneri, kertridži i printhedovi Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. Odgovor...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.3/2018

Predmet javne nabavke: Koričenje dokumentacije Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. Odluku o obustavljanju...
Opširnije

Plan javnih nabavki za 2018

Plan javnih nabavki za 2018. godinu možete preuzeti ovde.
Opširnije

Plan javnih nabavki za 2017.

Plan javnih nabavki za 2017. godinu možete preuzeti ovde
Opširnije

Plan javnih nabavki za 2016.

Plan javnih nabavki za 2016. godinu možete preuzeti ovde. Odluku o prvoj izmeni plana javnih nabavki za 2016. godinu možete...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.1/2018

  Predmet javne nabavke Štampanje časopisa INFO Urbanistički zavod Beograda Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30,...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.19/2017

  Predmet javne nabavke Geološke podloge za potrebe izrade Plana generalne regulacije za izgradnju objekta i vodova sistema daljinskog grejanja...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.18/2017

Predmet javne nabavke Nabavka programskog paketa CGS Autopath Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.17/2017

  Predmet javne nabavke Nabavka softverskog paketa Trimble SketchUp I V-Ray for SketchUp Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište...
Opširnije

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU PRIKUPLJANJA PONUDA ZA NABAVKU USLUGE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA URBANISTIČKOG ZAVODA BEOGRADA JUP ZA 2017. GODINU

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za nabavku usluge revizija finansijskih izveštaja Urbanističkog zavoda Beograda JUP za 2017....
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.16/2017

Predmet javne nabavke Računari i računarska oprema Partije Partija 1: računari (desktop sa monitorom) Partija 2: prenosivi računari Partija 3:...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.15/2017

Predmet javne nabavke Obnavljanje jednogodišnje licence za Kaspersky Endpoint Security for Windows Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca...
Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA PO SPROVEDENOM POSTUPKU CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE BR. 9/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 možete preuzeti ovde. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 možete preuzeti ovde....
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.13/2017

  Predmet javne nabavke Geodetske podloge za potrebe izrade Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta „Belo brdo“ Naziv naručioca...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.12/2017

Predmet javne nabavke Izrada WEB sajta Urbanističkog zavoda Beograda JUP Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30,...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.11/2017

  Predmet javne nabavke Osiguranje imovine i lica Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.09/2017

Predmet javne nabavke Serveri Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet stranica www.urbel.com Vrsta naručioca...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.07/2017

Predmet javne nabavke Kancelarijski materijal Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet stranica www.urbel.com Vrsta...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.08/2017

  Predmet javne nabavke Računarske komponente Partije Partija 1: monitori, Partija 2: računarske komponente grupa 1, Partija 3: računarske komponente...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.06/2017

Predmet javne nabavke Fizičko – tehničko obezbeđenje Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet stranica...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.05/2017

  Predmet javne nabavke Održavanje higijene u poslovnom prostoru Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.04/2017

Predmet javne nabavke Geodetske i geološke podloge za potrebe izrade Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Starog jezgra Zemuna na...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.03/2017

Predmet javne nabavke Geodetske podloge za potrebe izrade Urbanističkog projekta za izgradnju pogonskog objekta za održavanje, servis i baždarenje i...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.02/2017

  Predmet javne nabavke Toneri, kertridži i printhedovi Partije Partija 1: kertridži i printhedovi za NR uređaje Partija 2: toner...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.25/2016

Predmet javne nabavke Održavanje aplikacije za finansije i računovodstvo "NIMI SOFT" Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva...
Opširnije

Plan javnih nabavki za 2017.

Plan javnih nabavki za 2017. godinu možete preuzeti ovde
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.01/2017

Predmet javne nabavke Koričenje dokumentacije Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet stranica www.urbel.com Vrsta...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.24/2016

Predmet javne nabavke Održavanje softvera za evidenciju radnog vremena "Cardware" Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30,...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.22/2016

Predmet javne nabavke Sistematski pregled zaposlenih Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet stranica www.urbel.com...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.23/2016

Predmet javne nabavke Računarske komponente Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet stranica www.urbel.com Vrsta...
Opširnije

Obaveštenje o postupku prikupljanja ponuda za nabavku usluge revizije računovodstvenih izveštaja Urbanističkog zavoda Beograda JUP za 2016. godinu

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda za nabavku usluge revizija računovodstvenih izveštaja Urbanističkog zavoda Beograda JUP za 2016....
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.20/2016

Predmet javne nabavke Geodetske i geološke podloge za potrebe izrade Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu sa...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.19/2016

Predmet javne nabavke Obnavljanje jednogodišnje licence za Kaspersky Endpoint Security for Windows Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.18/2016

  Predmet javne nabavke Geodetske i geološke podloge za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za kompleks Aerodroma „Nikola Tesla” Beograd,...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.16/2016

Predmet javne nabavke Koričenje dokumentacije Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet stranica www.urbel.com Vrsta...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.15/2016

Predmet javne nabavke Toneri, kertridži i printhedovi Partije Partija 1: toneri, kertridži i printhedovi za NR uređaje Partija 2: toner...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.12/2016

Predmet javne nabavke Računarske komponente Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet stranica www.urbel.com Vrsta...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.13/2016

Predmet javne nabavke Zakup multifunkcionalnih uređaja Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet stranica www.urbel.com...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.11/2016

Predmet javne nabavke Osiguranje imovine i lica Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet stranica...
Opširnije

JAVNA NABAVKA BR.10/2016

  Predmet javne nabavke Održavanje softvera za vođenje kadrovske evidencije „Kadrovi“ Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.09/2016

  Predmet javne nabavke Usluge mobilne telefonije Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet stranica...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.08/2016

Predmet javne nabavke Usluge mobilne telefonije Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet stranica www.urbel.com...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.05/2016

Predmet javne nabavke Računarske komponente Partije Partija 1: monitori, Partija 2: upsevi i Partija 3: računarske komponente; Naziv naručioca Urbanistički...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.07/2016

Predmet javne nabavke Održavanje higijene u poslovnom prostoru Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.06/2016

Predmet javne nabavke Fizičko – tehničko obezbeđenje Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet stranica...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.04/2016

  Predmet javne nabavke Geodetske i geološke podloge za potrebe izrade Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za objekte termoelektrane...
Opširnije

Plan javnih nabavki za 2016.

Plan javnih nabavki za 2016. godinu možete preuzeti ovde. Odluku o prvoj izmeni plana javnih nabavki za 2016. godinu možete...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.01/2016

Predmet javne nabavke Koričenje dokumentacije Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd Internet stranica www.urbel.com Vrsta...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.02/2016

Predmet javne nabavke Toneri, kertridži i printhedovi Partije Partija 1: toneri, kertridži i printhedovi za NR uređaje Partija 2: toner...
Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.03/2016

Predmet javne nabavke Kancelarijski materijal Partije Partija 1: kancelarijski materijal Partija 2: papir za plotere Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda...
Opširnije