Јавне набавке

12

Feb 18

План јавних набавки за 2017.

План јавних набавки за 2017. годину можете преузети овде
Опширније

12

Feb 18

План јавних набавки за 2016.

План јавних набавки за 2016. годину можете преузети овде. Одлуку о првој измени плана јавних набавки за 2016. годину можете...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.1/2018

  Предмет јавне набавке Штампање часописа ИНФО Урбанистички завод Београда Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30,...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.19/2017

  Предмет јавне набавке Геолошке подлоге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.18/2017

Предмет јавне набавке Набавкa програмског пакета CGS Autopath Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.17/2017

  Предмет јавне набавке Набавка софтверског пакета Trimble SketchUp I V-Ray for SketchUp Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште...
Опширније

12

Feb 18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП ЗА 2017. ГОДИНУ

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком "Понуда за набавку услуге ревизија финансијских извештаја Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2017....
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.16/2017

Предмет јавне набавке Рачунари и рачунарска опрема Партије Партија 1: рачунари (десктоп са монитором) Партија 2: преносиви рачунари Партија 3:...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.15/2017

Предмет јавне набавке Обнављање једногодишње лиценце за Kaspersky Endpoint Security for Windows Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца...
Опширније

12

Feb 18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 9/2017

Обавештење о закљученом уговору - партија 1 можете преузети овде. Обавештење о закљученом уговору - партија 3 можете преузети овде....
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.13/2017

  Предмет јавне набавке Геодетске подлоге за потребе израде Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта „Бело брдо“ Назив наручиоца...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.12/2017

Предмет јавне набавке Израда WEB сајта Урбанистичког завода Београда ЈУП Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30,...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.11/2017

  Предмет јавне набавке Осигурање имовине и лица Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.09/2017

Предмет јавне набавке Сервери Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет страница www.urbel.com Врста наручиоца...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.07/2017

Предмет јавне набавке Канцеларијски материјал Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет страница www.urbel.com Врста...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.08/2017

  Предмет јавне набавке Рачунарске компоненте Партије Партија 1: монитори, Партија 2: рачунарске компоненте група 1, Партија 3: рачунарске компоненте...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.06/2017

Предмет јавне набавке Физичко – техничко обезбеђење Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет страница...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.05/2017

  Предмет јавне набавке Одржавање хигијене у пословном простору Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.04/2017

Предмет јавне набавке Геодетске и геолошке подлоге за потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регулације Старог језгра Земуна на...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.03/2017

Предмет јавне набавке Геодетске подлоге за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу погонског објекта за одржавање, сервис и баждарење и...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.02/2017

  Предмет јавне набавке Тонери, кертриџи и принтхедови Партије Партија 1: кертриџи и принтхедови за НР уређаје Партија 2: тонер...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.25/2016

Предмет јавне набавке Одржавање апликације за финансије и рачуноводство "НИМИ СОФТ" Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева...
Опширније

12

Feb 18

План јавних набавки за 2017.

План јавних набавки за 2017. годину можете преузети овде
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.01/2017

Предмет јавне набавке Коричење документације Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет страница www.urbel.com Врста...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.24/2016

Предмет јавне набавке Одржавање софтвера за евиденцију радног времена "Cardware" Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30,...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.22/2016

Предмет јавне набавке Систематски преглед запослених Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет страница www.urbel.com...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.23/2016

Предмет јавне набавке Рачунарске компоненте Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет страница www.urbel.com Врста...
Опширније

12

Feb 18

Обавештење о поступку прикупљања понуда за набавку услуге ревизије рачуноводствених извештаја Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком “Понуда за набавку услуге ревизија рачуноводствених извештаја Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016....
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.20/2016

Предмет јавне набавке Геодетске и геолошке подлоге за потребе израде Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду са...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.19/2016

Предмет јавне набавке Обнављање једногодишње лиценце за Kaspersky Endpoint Security for Windows Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.18/2016

  Предмет јавне набавке Геодетске и геолошке подлоге за потребе израде Плана детаљне регулације за комплекс Аеродрома „Никола Тесла” Београд,...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.16/2016

Предмет јавне набавке Коричење документације Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет страница www.urbel.com Врста...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.15/2016

Предмет јавне набавке Тонери, кертриџи и принтхедови Партије Партија 1: тонери, кертриџи и принтхедови за НР уређаје Партија 2: тонер...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.12/2016

Предмет јавне набавке Рачунарске компоненте Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет страница www.urbel.com Врста...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.13/2016

Предмет јавне набавке Закуп мултифункционалних уређаја Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет страница www.urbel.com...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.11/2016

Предмет јавне набавке Осигурање имовине и лица Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет страница...
Опширније

12

Feb 18

ЈАВНA НАБАВКА БР.10/2016

  Предмет јавне набавке Одржавање софтвера за вођење кадровске евиденције „Кадрови“ Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.09/2016

  Предмет јавне набавке Услуге мобилне телефоније Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет страница...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.08/2016

Предмет јавне набавке Услуге мобилне телефоније Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет страница www.urbel.com...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.05/2016

Предмет јавне набавке Рачунарске компоненте Партије Партија 1: монитори, Партија 2: упсеви и Партија 3: рачунарске компоненте; Назив наручиоца Урбанистички...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.07/2016

Предмет јавне набавке Одржавање хигијене у пословном простору Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.06/2016

Предмет јавне набавке Физичко – техничко обезбеђење Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет страница...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.04/2016

  Предмет јавне набавке Геодетске и геолошке подлоге за потребе израде Измена и допуна Плана генералне регулације за објекте термоелектране...
Опширније

12

Feb 18

План јавних набавки за 2016.

План јавних набавки за 2016. годину можете преузети овде. Одлуку о првој измени плана јавних набавки за 2016. годину можете...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.01/2016

Предмет јавне набавке Коричење документације Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд Интернет страница www.urbel.com Врста...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.02/2016

Предмет јавне набавке Тонери, кертриџи и принтхедови Партије Партија 1: тонери, кертриџи и принтхедови за НР уређаје Партија 2: тонер...
Опширније

12

Feb 18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.03/2016

Предмет јавне набавке Канцеларијски материјал Партије Партија 1: канцеларијски материјал Партија 2: папир за плотере Назив наручиоца Урбанистички завод Београда...
Опширније