ОБАВЕШТЕЊЕ O РАДУ СА СТРАНКАМА ОД 7. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ

Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда, у циљу спречавања ширења епидемије вируса COVID-19, неће обављати директну комуникацију са странкама. Молимо странке да комуникацију обављају поштом, на адреси:

Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда
Булевар деспота Стефана 56
11000 Београд, Србија

или електронском поштом на адреси: office@urbel.com
Број телефона за неопходне информације је 011 3331- 510

Уколико нисте у могућности да захтев пошаљете електронском поштом, исти можете предати на привремено постављеном пријемном боксу који се налази на улaзу Урбанистичког завода са леве стране.

МОНОГРАФИЈА
70 година Урбанистичког завода Београда

Апликација за преглед важећих урбанистичких планова грађевинског подручја града Београда