fiogf49gjkf0d

Mi Beograd osmišljavamo

Profesionalnost kadrova, praćenje savremenih svetskih trendova i iskustava, vizionarstvo mladih i iskustvo starijih generacija čine da je Urbanistički zavod Beograda najznačajnija planerska institucija u gradu.

Mi volimo naš posao i želimo da Beograd bude savremen, kreativan, racionalan i za život, rad i boravak, prijatan evropski grad. Hoćemo zato da se u Beogradu planira, projektuje i gradi, da bude konkurentan i održiv i da oni koji žele da rade, u njemu mogu naći posao i budućnost.

KONTAKT ZA MEDIJE

Javni uvidi

fiogf49gjkf0d

Obaveštenja o AKTUELNIM JAVNIM UVIDIMA nacrta planskih dokumenata izrađenih u Urbanističkom zavodu Beograda, JUP možete pogledati ovde

Usvojeni planovi

fiogf49gjkf0d

Pregledi planova urađenih u Urbanističkom zavodu Beograda i usvojenih tokom 2015., 2014., 2013., 2012. i 2011. godine